Verejné obstarávanie

Smernica starostu c. 1/2017 - Verejné obstarávanie a zadávanie zákaziek v podmienkach obce Štefanová


Dom smútku - obnova objektu a okolia - Zverejnené 10.11.2017

Sprievodná správa
Projektová dokumentácia - stavebná časť
Projektová dokumentácia - elektrotechnická časť