Mikroregión Červený Kameň

    Malebný vinársky mikroregión je zoskupením deviatich obcí, združených okolo osobitého objektu stredoeurópskeho staviteľstva – hradu Červený Kameň. Jeho súčasťou je 9 obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, v minulosti patriace do panstva Červeného Kameňa. Dianie v regióne od nepamäti ovplyvňovalo pestovanie hrozna, ktoré malo zásadný vplyv na život obyvateľov. Ľudia v tejto oblasti do dnešných dní nadväzujú na starobylé tradície predkov. Dbajú na udržiavanie folklóru, vinohradníckych a vinárskych obyčajov, zachovávajú pokojnú atmosféru vidieka s rázovitou architektúrou Malých Karpát. Oblasť je tým agroturisticky príťažlivá a rozvíja sa v nej cestovný ruch. K rozvoju prispievajú tiež kvalitné značené turistické trasy i cyklotrasy v celom regióne. www.mikroregion-cerveny-kamen.sk

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

    Členovia:

Báhoň, Budmerice, Čataj, Častá, Dolné Orešany, Doľany, Dubová, Horné Orešany, Chorvátsky Grob, Jablonec, Limbach, Modra, Píla, Rača, Slovenský Grob, Smolenice, Suchá, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Vajnory, Viničné, Vinosady, Vištuk

Malokarpatská vínna cesta

    Od polovice 90. rokov minulého storočia sa vo vinohradníckych oblastiach Slovenska objavuje myšlienka vytvorenia vínnych ciest, ktoré by využili danosti vinohradníckej krajiny, vína ako jedinečného nápoja a miestnej gastronómie na vytvorenie cielených produktov pre návštevníkov. Najďalej v tom pokročila Malokarpatská vínna cesta, ktorá sa z myšlienky už zmenila na ponuku celoročného programu podujatí viazaných na činnosti spojené s pestovaním viniča a výrobou vína i ponuku zariadení, typických pre tento vinohradnícky región. Obec Štefanová patrí do Doľanského vinohradníckeho rajónu spolu s obcami Budmerice, Častá, Doľany a Vištuk. www.mvc.sk

Združenie miest a obcí Slovenska

    Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel. Cieľom združenia je najmä:
a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky,
b) predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy,
c) zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.
www.zmos.sk