Náučný chodník Grófa PálffyhoZačali sme...
pokračujeme
už sú aj zástavky
v obci
pri kostole
v obci
v parku    V nižšie uvedených prospektovch môžete nahliadnuť na bližšie informácie o Náučnovm chodníku grófa Pálffyho Štefanovou.

Slovenská verziaAnglicko-nemecká verziaRekonštrukcia centrálnej časti ŠtefanovejPred
Po
Pred
Po
Stavia sa...
Dvor a Spoločenský dom