Krízový štáb:

Predseda – Viliam Tekula
Podpredseda – Miroslav Schmidt
Člen – Mgr. Katarína Feriancová
Člen – Adriana Miklášová
Člen – Katarína Neuschlová
Člen – Jozef Kirinovic


Civilná ochrana informuje

Civilná Ochrana
Civilná Ochrana - príloha