Úvod

    Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítam Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce Štefanová. Chceme Vám priblížiť minulosť, ale i súčasnosť našej obce. Verím, že každý si tu nájde potrebné informácie z histórie, kultúry, života a činnosti obce.

starosta              
Viliam Tekula